, 13.84 _9h8DhKm5

Phân loại các cột

du doan xsmb kubet

Vị trí của bạn: du doan xsmb kubet > du doan xsmb kubet > , 13.84 _9h8DhKm5

, 13.84 _9h8DhKm5

Ngày 2022-11-10 04:57     HITS: 173

, 13.84 _9h8DhKm5

, 13.

84 18971153177, Kích thước tiêu chuẩn của khu vực bóng đá năm người, Minghui Sm Cánh cửa bóng đá năm người của Haoran Sm.

m, điểm mấu chốt của nó là từ trụ cột mục tiêu 16.

5 m .

corner Vùng: Bán kính của khu vực góc là 1 m Bản vẽ hình bán nguyệt được vẽ bởi bán kính.

m .

gate Quận: Thông số kỹ thuật của khu vực mục tiêu là 18*32*505 m, dòng dưới cùng của nó là 5,du doan xsmb kubet5 m .

Penalty Point: Khoảng cách điểm hình m .

Punicure Arc: Vòng cung miễn m Bản vẽ hình bán nguyệt được vẽ bởi bán kính.<上一篇:, 13.84 _9fOx6waI

下一篇:, 13.84 _hR0TEnDH

Powered by du doan xsmb kubet @2013-2022 RSS地图 HTML地图